معاونت مالی و پشتیبانی
 
  2اصلانی.jpg

معاون مالی و پشتیبانی : آقای داود اصلانی

تلفن تماس مستقیم :02433414620

تلفن تماس داخلی:02433145214

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 • معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیات مدیره
 • مشاور عالی مدیر عامل
 • معاون مالی و پشتیبانی
 • مدیر امور مالی و ذی حسابی
 • رئیس اداره حسابرس
 • رئیس اداره دفتر داری و اعتبارات
 • ممیز اسناد مالی
 • مدرک تحصیلی:
  لیسانس حسابداری
  فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

 • تاريخ استخدام :1367/03/07

شرح وظایف :

امور مالی و ذیحسابی 
 • کنترل و هماهنگ نمودن فعالیتهای مالی شرکت در قالب بودجه ، حسابداری جاری ، حسابداری طرحها ، حسابداری تاسیسات و قیمت تمام شده ، حسابداری طرحهای عمرانی ، تنظیم اسناد و دفترداری ، حسابرسی داخلی ، عملیات مالی مربوط به ذیحسابی که از طرف دارایی یا سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ سده و نظارت کلی در اجرای صحیح آیین نامه های مالی

 • اجرای عملیات مالی و حسابداری شرکت و نگهداری حسابهای مربوط به وصول و پرداخت وجوه ، پیگیری جهت وصول مطالبات شرکت ، تهیه و تنظیم دستورالعمل های مالی جهت اجراء و رسیدگی مستمر جهت اطمینان از رعایت مقررات

 •  انجام و نظارت و کنترل فعالیتهای پولی و بانکی شرکت

 • تامین اعتبار دستور کارها و وجوه نقدی مورد احتیاج جهت فعالیتهای جاری و تاسیساتی شرکت براساس مقررات

 • برنامه ریزی جهت هماهنگ نمودن عملیات مالی و گزارش فعالیتهای مربوط به آن از طریق تنظیم آمار مالی ، صورتهای مالی و تراز نامه و صورت سود و زیان

 • پاسخگویی به حسابرسان داخلی و خارجی در راستای اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های جاری


نظارت برخدمات
 •  نظارت بر عملکرد نقلیه و پارکینگ

 • نظارت بر عملکرد خدمات ارائه شده به پرسنل نظیر نظافت محیط اداره ، سالن غذاخوری ، پذیرایی ها ، فضای سبز ، چاپ و انتشارات ، تاسیسات و سرویسهای بهداشتی


امور تدارکات و قرار دادها
 • بررسي و اخذ مجوزهاي لازم براي برگزاري مناقصه محدود و عمومي 
 • بررسي و اخذ مجوزهاي لازم براي برگزاري مزايده 
 • انعقاد قرارداد با پيمانكاران /فروشندگانو خريداران 
 • بررسي و اخذ مجوزهاي لازم جهت خريدهاي ارزي ضمن لحاظ داشتن تشريفات خاص ارزي 
 • بررسي و اقدام به خريد در معاملات جزئي 
 • بررسي و اقدام به اخذ استعلام براي معاملات متوسط 
 • بررسي و اقدام به اخذ استعلام هاي مكتوم در حد معاملات عمده 
 • انجام تشريفات انباري (ورود كالا- نگهداري و خروج كالا

ساختار معاونت مالی و پشتیبانی :

1.امور مالی و ذی حسابی

مهدی رضایی.jpg

مدیر امور مالی و ذی حسابی : آقای حمید مهدی رضایی خمسه

 • تلفن تماس مستقیم :02433145219
 • پست الکترونیکی:
 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور مالی و ذی حسابی
  • رئیس اداره حسابداری جاری
  • رئیس اداره حسابداری تاسیسات و انبارها
  • مسئول حسابداری دستور کارها
 • مدرک تحصیلی :

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 • تاريخ استخدام : 1370/03/01


2.امور تدارکات و قرار دادها


داود کردلو.jpg

مدیر امور تدارکات و قرار دادها : آقای داود کردلو

 • تلفن تماس مستقیم :02433145341
 • پست الکترونیکی:
 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور تدارکات و قرار دادها
  • مدیر دفتر خدمات مشترکین وصول درآمد شرکت برق منطقه ای زنجان
  • معاون اداری و مالی شرکت مدیریت تولید برق زنجان
  • مدیر مالی شرکت مدیریت تولید برق زنجان
  • رئیس اداره رسیدگی به اسناد مالی شرکت برق منطقه ای زنجان
  • مسئول و مشاور اداری و مالی دانشکده صنعت آب و برق دفترزنجان
  • سرپرست دفتر هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق زنجان
  • کارشناس مالی
  • کارشناس ممیزی ( رسیدگی ) اسناد مالی
  • کارشناس وصول درآمد

 • مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری

 • تاريخ استخدام :1376/06/01