Skip Ribbon Commands
Skip to main content

واگذاری خدمات با غبانی و نگهداری از تاسیسات حرارتی –  برودتی و برقی در ساختمان های ستادی – مسکونی و دیسپاچینگ زنجان و سایر اماکن وابسته به شرکت برق منطقه ای زنجان جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

شرایط مناقصه