Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 آرشیو اخبار

بازدیدمهندس اله مرادی از سالن و امکانات ورزشی شرکت

بازدیدمهندس اله مرادی از سالن و امکانات ورزشی شرکت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با حضور در مجموعه ورزشی شرکت ضمن بازدید، از نزدیک در جریان عملکرد و فعالیتهای بخش خصوصی در روند اداره سالن ورزشی قرار گرفت.

29 ارديبهشت 1398

قدردانی استاندار زنجان از مدیرعامل برق منطقه ای زنجان

قدردانی استاندار زنجان از مدیرعامل برق منطقه ای زنجان

دکتر حقیقی استاندار زنجان از مهندس اله مرادی قدردانی کرد.

29 ارديبهشت 1398

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان : اظهار رضایت مردم و مسئولین از عملکرد صنعت برق سند افتخار ماست

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان : اظهار رضایت مردم و مسئولین از عملکرد صنعت برق سند افتخار ماست

اولین جلسه کمیته بررسی طرحهای انتقال شرکت برق منطقه ای زنجان در سال 98 برگزار شد.

24 ارديبهشت 1398

تقدیر از همکاران

تقدیر از همکاران

در راستای کسب رتبه اول شرکت در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب استان مهندس اله مرادی از همکاران قدردانی کرد.

17 ارديبهشت 1398

مهندس اله مرادی خواستار حضورجدی و پررنگ کارشناسان در کنارمشاورین پروژه های شرکت شد

مهندس اله مرادی خواستار حضورجدی و پررنگ کارشناسان در کنارمشاورین پروژه های شرکت شد

اولین جلسه کمیته بهبود بهره برداری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال 98 برگزار شد

15 ارديبهشت 1398

1 2 3 4 5 6 7 8  ...