Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران ، در نشست مشترک با مدیر عامل و معاونین شرکت برق منطقه ای زنجان، با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیتهای موجود دردو استان زنجان و قزوین این شرکت را به لحاظ دارا بودن مدیران و کارشناسان مطرح در صنعت برق کشور دارای بنیه قوی عنوان کرد و افزود: داشتن چنین ظرفیتی در استان زنجان شاهراه صنعت برق کشور بشمار می رود.

در ابتدای این نشست مهندس اله مرادی با اشاره به امکانات موجود از قبیل کارخانجات و صنایع مرتبط با صنعت برق در استان زنجان آنرا قطب کشور برشمرد و افزود : منطقه زنجان و قزوین توانمندی و استعداد توسعه در بخشهای مختلف صنعت را دارد بطوریکه در منطقه قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیای و آب و هوایی بیشترین ظرفیت در بخش ارژیهای تجدید پذیر را دارا می باشد که منطقه سیاهپوش نمونه بارز می باشد که بزرگترین مجموعه نیروگاه بادی کشور در آن احداث شده است

در ادامه این نشست مباحث کارشناسی در راستای همکاریها و تعاملات لازم در بخشهای مختلف هر دو شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

خوش خلق.jpg


 دیدگاه