Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی در جمع تعدادی از مدیران عامل و پیشکسوت صنعت برق کشور با تبریک اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به میهمانان بویژه مهندس علی اصغر امجدی و پرویز پورنقی مدیران عامل اسبق شرکت برق منطقه ای زنجان و مهندس فتاح قره باغ از مدیران ارشد صنعت برق کشور که به افتخار بازنشستگی نائل آمد ند از ایشان تجلیل بعمل آورد .

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان ، با ارئه گزارش از وضعیت شبکه در منطقه زنجان و قزوین با اشاره به رشد فزاینده سرمایه گذاری و بهره برداری در بخش انرژیهای نو و تجدید پذیر در حوزه عملیاتی این شرکت ، افزود : امروز به برکت زحمات و تلاشهای مدیران عامل ادواری برق منطقه ای زنجان ، شاهد بالندگی و حرکت پر شتاب در تمامی زمینه های فنی و اجرائی هستیم بطوریکه این شرکت علی رغم جوان بودن نسبت به سایر شرکتهای همتراز خود، همچون  نگین درخشان در صنعت برق کشور می درخشد.

مهندس امجدی و.jpg

مهندس اله مرادی در ادامه وجود ظرفیت لازم در بخش انرژی های نو در استانهای زنجان و قزوین مورد تاکید قرار داد و گفت : این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دارای استعداد فراوان در تولید انرژی های بادی و خورشیدی بوده بطوریکه بزرگترین نیروگاه بادی کشور در منطقه سیاهپوش راه اندازی و احتمال غریب به تعیین با حضور ریاست محترم جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این نشست مهندس امجدی از نکات قابل ذکر، وحدت ، انسجام بخشی و مسئولیت پذیری مجموعه مدیران و کارکنان  برق منطقه ای را عنوان کرد و افزود :تعریف از برق زنجان به معنای نفی سایر شرکتها نیست بلکه درخشش کارکنان صنعت برق زنجان بیشتر از دیگرشرکتهاست

بنا بر همین گزارش مهندس فتاح با عنوان این مطلب که تدین مردم زنجان مثال زدنی است ادامه داد :زنجان و قزوین استعداد و پتانسیل خوبی در بخش انرژی های تجدید پذیر دارند بطوریکه شایستگی آن را دارند بعنوان قطب تولید انرژی نو در کشور مطرح شوند .

سپس مهندس پور نقی از دیگر مدیران عامل ادواری برق منطقه ای زنجان ترکیب ایثارگری و تخصصی بودن بدنه اجرائی این شرکت را عامل اصلی موفقیت در مجموعه خود و صنعت برق کشور عنوان کرد .


 دیدگاه