Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش دفتر روابط عمومی این شرکت مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، با اشاره به اهمیت سلامتی در جامعه،با اعلام این مطلب که هزینه کرد در ورزش ضامن سلامتی است ادامه داد: با نگاه فرهنگی بایستی ورزش را همگانی کرد تا با حضور حد اکثری ،زمینه سلامتی و حضور پرنشاط همکاران را فراهم نمود.

DSC01466.JPG

وی افزود: ملاک عملکرد کمیته ورزش باید رعایت قانون و ضوابط بودجه و هماهنگی با تقویم مراجع بالادستی بویژه شرکت توانیر باشد.

وی با اشاره  به برنامه ریزی درست در همه بخشهای شرکت ، عملکرد بخش ورزش را نیز منطبق با دستورالعملهای قانونی یاد کرد و افزود: ساماندهی در سازمان جزء اصول کار است تا هرچیز و هرکس در جای خود قرار گیرد لذا استفاده از افراد توانمند و حرفه ای در بخشهای مختلف علاوه بر انجام وظایف محوله و قدردانی از آنان  را مورد تاکید قرار داد و برون سپاری در برخی فعالیتهای فنی، اجرایی، فرهنگی و ورزشی را با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قوانین مربوطه خواستار شد.


 دیدگاه