Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش دفتر روابط عمومی این شرکت، اله مرادی مدیرعامل شرکت طی سخنانی در خصوص توجه ویژه به محصولات تولید داخل،بر عدم خرید جنس خارجی توسط پیمانکاران تاکید کرد.

وی داشتن تعصب سازمانی را لازم الاجرا برای کلیه مدیران و کارکنان دانسته و افزود: تعصب سازمانی یعنی حداکثر سود و بهره وری در مقابل حداقل سرمایه گذاری می باشد. 

DSC01478.JPG 

وی همچنین در ادامه سخنان خود از کلیه مدیران خواست در جلسات داخلی خود از کارشناسان نیز استفاده گردد ، تا بدینوسیله آنها نیز در جریان اقدامات و عملکرد شرکت قرار گیرند.

در ادامه برخی از موضوعات و مباحث مربوط به شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 دیدگاه