Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، مهندس سیده پروانه برهانی رئیس گروه بازار برق این شرکت ، مقاله پذیرفته شده خود را با عنوان "برنامه ریزی UPFC  و IPFC در محیط تجدید ساختار یافته در حضور مزارع بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک" در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران ارائه کرد.

لازم به ذکر است محورهای مقالات این کنفرانس مهندسی قدرت، الکترونیک، مخابرات، کنترل، کامپیوتر، مهندسی پزشکی و مهندسی صنعت و مهندسی اقتصاد برق بوده که با حضوربیش از  هزار و 500 نفر از استادان، پژوهشگران، محققان و دانشجویان رشته مهندسی برق و صنعتگران این رشته از18 تا20اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزارشد

  


 دیدگاه