Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ایشان در این تقدیر نامه نقش روابط عمومی ها رادر جایگاه نهادهای ستادی و اجرایی در روند آگاهی رسانی و انسجام سازمانی نقشی مهم و انکار ناپذیرعنوان کرده و ازسعی و تلاش ایشان در این عرصه که حاصل آن پاسخگویی خدمتگزاران نظام اسلامی و رضایت مردم و جامعه می باشد قدردانی کرد.

استاندارقزوین.jpg

 دیدگاه