Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، در این نشست که با حضور تعدادی از معاونین پژوهشی ومدیران ارتباط صنعت با دانشگاه  دانشگاهای کشور برگزار شد ،مهندس اله مرادی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیتهای شرکت با بیان این مطلب که موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه یک وظیفه ملی است،  این ارتباط را عاملی دانست تا افراد توانمند و نخبه در کشور ماندگار شوند و پایه های اقتدار ملی را مستحکم تر کنند

وی با تاکید برلزوم حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهها ، چالشهای در سطح دانش روز وتامین کننده نیازهای حیاتی کشور را در ارتقای توانمندی ملی تاثیر گذار عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در ادامه اظهار داشت : صنعت برق به عنوان یک صنعت بزرگ وپیشرو در کشور، علاوه بر نگاه کنترلی و توسعه شبکه ، رشد اقتصاد ملی را به عنوان یک رسالت ملی بر دوش دارد و در این مسیرارزشمند، صنعت برق و دانشگاه باید از قابلیتهای یکدیگر استفاده کنند و این هم افزایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است

وی در ادامه اظهار داشت :ما در تعامل با دانشگاههای کشورامیدواریم در برنامه های در دست اقدام و آتی مان از دانش و تجربه مراکز علمی ودانشگاهی استفاد نموده و به هدف نهایی و دغدغه امروز مان یعنی کاهش هزینه ها دست یابیم .

بنا برهمین گزارش مهندس اله مرادی عنوان نمود از دانشگاهها انتظار می رود تعامل بیشتری با صنایع بویژه صنعت برق داشته باشند و مسائل بروز و جدید دنیارابه صنایع انتقال دهند.وی در پایان بستر پیشرفت هر سیستمی را اخلاق مداری عنوان کرد وافزود : هر سیستمی که اخلاق مداری را رعایت کند  به موفقیت دست خواهد یافت .

درادامه این نشست پیشنهادهایی از سوی شرکت کنندگان از جمله ایجاد ارتباط فیزیکی دانشگاهیان با صنعت ، شناسایی مشکلات خارج از صنعت ، اعتماد به خروجی تحقیقات محققیق دانشگاهی ، سطح بندی پروژه ها ، تعریف پروژه های کلان در سطح ملی ، تشکیل کارگروه هاو مراکز پژوهشی در صنایع و.. ارائه گردید. 


صنعت و دانشگاه1.jpg


 دیدگاه