Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی در این نشست با عنوان این مطلب که مسئولیت پذیری نشان از امانتداری است افزود: حفظ پایداری شبکه بویژه گذر از پیک تابستان اولویت اصلی شرکت می باشد لذا باید تک تک همکاران این دغدغه را داشته باشند چرا که مردم و مدیران ارشد با اطمینان از اینکه امانتدار خوبی هستیم این مسئولیت را به ما واگذار کرده اند و این پسندیده نیست که خدای نکرده شبکه ناشی از بی توجهی دچار ناپایداری شود و جامعه هزینه آن را بپردازد.

مدیر عامل شرکت در ادامه با سپاس از زحمات همکاران شرکت بویژه در حوزه بهره برداری ،کسب رتبه دوم در شاخص عملکردصحیح سیستمهای حفاظتی و رتبه سوم در شاخص عملکرد مهندسی در سال 96را حاصل بخشی از خدمات و زحمات شبانه روزی کارکنان این شرکت دانست


 دیدگاه