Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مهندس علی خلجی معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت، ضمن حضور در جمع اعضای هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه زنجان به بررسی وضعیت موجود ارتباط صنعت و دانشگاه و موانع و مشکلات پیش روی در این زمینه پرداخت

مهندس خلجی ضمن اشاره بر وجود نقص در فعالیتهای صنعت و عدم وجود انگیزه در اساتید دانشگاه جهت اجرای فعالیتهای پژوهشی، خواستار ارائه راهکار جهت رفع معضلات موجود شد .وی همچنین با مفید دانستن چنین نشستهایی اظهار امیدواری کرد که صنعت و دانشگاه بتوانند باهم تعامل بیشتری داشته باشند و برگزاری این جلسات به صورت هدفمندتر ادامه داشته باشد.

بر اساس همین گزارش مقرر گردید  جلسه آتی این نشست با موضوع بررسی راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم جهت هدایت  پایان نامه های دانشجویی دانشگاه زنجان به سمت مشکلات صنعت برق و فاز صفر پروژه های تحقیقاتی تشکیل گردد. دیدگاه