Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان اولین جلسه کمیته انسجام بخشی بانوان صنعت آب و برق استان زنجان با حضور مشاورين بانوان صنعت آب و برق استان تشکیل شد. مهندس سيده پروانه برهانی دبیر کمیته از تدوين كليات پیشنهاد فراخوان ایده برتر مديريت بهينه آب و برق در سطح همکاران صنعت آب و برق استان و خانواده هاي آن ها خبر داد و افزود:  این پیشنهاد در جلسه شوراي هماهنگي مدیران صنعت آب و برق استان مطرح و در نیمه اول شهریور ماه اجرایی خواهد شد. وی همچنین به حضور مهندس اله مرادی رئیس شورای هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان در جلسه كميته بانوان و خانواده استانداری زنجان اشاره کرد و گفت: مهندس اله مرادی در دومین نشست مشترک مشاورین و مسئولان امور بانوان دستگاههای اجرایی که توسط مدير كل بانوان و خانواده استانداری زنجان و با موضوع تبیین نقش کلیدی بانوان در مدیریت بهینه آب و برق در خانواده و جامعه برگزار خواهد شد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.   


 دیدگاه