Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، دکتر بختیار معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی وزیر نیرو در بازدید از نیروگاههای در دست احداث زنجان 1و2 بر سعی وتلاش لازم از سوی عوامل دست اندکار اعم از پیمانکار وکارفرمای این پروژه ها تاکید کرد وافزود: در شرایط حاضر هر میزان تاخیر وتعلل در پیشرفت طرحها هزینه مضاعفی را بر دوش دولت می گذارد لذا باید با نظارت درست و حمایت لازم در اجرای پروژه ها وبهره برداری به موقع آنها براساس برنامه زمان بندی شده تلاش شود.

photo_۲۰۱۸-۰۸-۰۹_۰۹-۰۱-۱۵ (3).jpg

معاون وزیر نیرو با اشاره به مشکلات عنوان شده از سوی پیمانکاران نیروگاههای زنجان 1و2 که عمده آن مربوط به مسائل داخل استان از جمله رفع معارضین یا عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی استان بود، اظهار داشت هرگونه کمک ومساعدت از سوی مردم ودستگاهها در پیشبرد پروژه های عمرانی در واقع آبادانی آن منطقه وبه تبع آن کمک به رفع بیکاری را به دنبال خواهد داشت ، لذا انتظار می رود مردم ومسئولین منطقه بیش از پیش با عوامل اجرائی این قبیل طرحها همکاری نمایند.

photo_۲۰۱۸-۰۸-۰۹_۰۹-۰۱-۱۳.jpg

در جریان بازدید از پروژه های نیروگاهی زنجان 1و2  مهندس اله مرادی مدیر عامل برق منطقه ای زنجان نیز  ضمن اعلام آمادگی جهت پیگیری لازم در رفع مشکلات اجرائی این پروژه ها از مسولین ومردم منطقه خواست تا در اجرا و راه اندازی بموقع این نیروگاهها همکاری نمایند. دیدگاه