Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، در ارزیابی جشنواره شهید رجائی که 62 دستگاه استان مورد ارزیابی قرار گرفتند شرکت برق منطقه ای زنجان در گروه شرکتهای دولتی موفق به کسب رتبه برتر از این جشنواره شد.

بنا برهمین گزارش مهندس درویش امیری استاندار زنجان ، در این جشنواره مدیران را به صداقت ، راستگویی و پویایی دعوت کرد و افزود :  مدیران باید موتور محرک نظام اداری باشند و اجازه ندهند سیستم اداری بدون هدف و دچار روزمرگی شود.

استاندار زنجان در بخشی از سخنان خود به ویژگی های نظام اداری اشاره کرد و اظهار داشت  امروز ما به نظام اداری نیاز داریم که چابک ،ایثارگر و  از خود گذشته باشد و به عبارتی نظام اداری باید تقویت کننده منافع ملی مردم باشد و باید تلاش کند بین مردم و دولت حس مشترک ایجاد نماید .

گفتنی است در گروه علمی ، فرهنگی و آموزشی اداره آموزش فنی و حرفه ای ، در گروه عمومی ، اجتماعی و قضایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و در گروه زیر بنایی و تولیدی اداره کل جهاد کشاورزی موفق به کسب رتبه برتر استان شدند.

4 تا جشنواره شهید رجائی.jpg

2باهم برای شهید رجائی.jpg


 دیدگاه