Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ؛ یعقوب  محمدمرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران به وجود قوانین خوب در حوزه ایثارگری اشاره کرد و افزود به حمد خدا ایثارگران در حوزه قوانین بسیار قوی هستند و درست اجرایی کردن این قوانین وظیفه تک تک مسئولین در این حوزه است .

ایشان ضمن اشاره به ترویج فرهنگ روحیه ایثارگری در صنعت آب وبرق اظهار داشت : به فرموده مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمتر از شهادت نیست ایثارگران ما امروز وظیفه خطیر ترویج این فرهنگ را برعهده دارند .

وی در ادامه نام گذاری مکانهای بزرگ ،دیدار از خانواده شهدا ،جمع آوری خاطرات و آثار ایثارگران را از جمله شیوه های ترویج فرهنگ ایثار نام برد.

مشاور وزیر نیرو ضمن قدردانی از طرح تاسیس دفتر خیرین آب در کشور ، در کنار مشارکت مردمی ، ورود بسیج سازندگی در این حوزه را مهم و ضروری عنوان کرد .

درابتدای این نشست مهندس اله مرادی ، رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان ، وجود ایثارگران در صنعت آب و برق را جهت حفظ راه  شهدا ضروری دانست و افزود : روحیه جهادی و ایثارگری در صنعت برق اثر مثبتی بر اخلاق مداری این صنعت گذاشته که جای قدردانی بسیار دارد .

در ادامه مهندس اله مرادی به ویژگی های صنعت برق استان اشاره کرد و اظهار داشت:  قرار گرفتن در مسیر ترانزیت انرژی وجود انرژی های تجدید پذیر (بادی و خورشیدی در این منطقه )و همچنین یدک کشیدن قطب برق کشورو دیسپاچینگ ملی  از ویژگی های این منطقه است که  امید واریم با ایجاد مراکز آموزشی تخصصی  بین المللی قطب آموزش برق قدرت نیز شناخت شود .

وهابی مشاور مدیرعامل توانیر در امور ایثارگران ،با اشاره بر شرایط اقتصادی کشور ، یاد آور شد:از دل سختی ها خوشبختی حاصل می شود و به یاری خداوند و با روحیه ایثارگری ازاین بحران نیز مانند گذشته به سلامت عبور خواهیم کرد .

در این نشست هر کدام از مدیران صنعت آب و برق به ارائه گزارش ازوضعیت ایثارگران و عملکرد شرکتها پرداختند . 

4 تا مشاور وزیر مرادی.jpg


 دیدگاه