Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مهندس اله مرادی ضمن تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم در اجرا واحداث این پست خواستار آن شد که پست مذکور در زمان برنامه ریزی شده بهره برداری و وارد مدار تولید گردد.

photo_2018-09-26_08-52-53.jpg photo_2018-09-26_08-54-28.jpg

 دیدگاه