Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی مدیر عامل با حضور در واحدهای شرکت و دیدار با  کارکنان ، ضمن شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و کارکنان جهت بهبود عملکرد نکاتی را بیان داشت.

ایشان در ادامه برنامه های بازدید از انبار مرکزی شرکت نیز بازدید بعمل آوردند.

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۳۷-۱۷.jpg

۲۰۱۸۰۹۲۴_۱۰۲۷۰۵.jpg


 دیدگاه