Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مژگان پرداختی همکار شرکت برق منطقه ای زنجان موفق به کسب رتبه دوم کشوری دوازدهمین دوره مسابقات قرانی در رشته تحقیق موضوعی شد .

بنا برهمین گزارش ، مرحله استانی این دوره از مسابقات که در مرداد ماه سال جاری برگزارشده بود ؛ مژگان پرداختی همکارشرکت برق منطقه ای در رشته تحقیق موضوعی و حامد محمدی فرزند همکار در رشته زبان آموزی و خدیجه صفاریان همسر همکار در رشته قرائت تحقیق به مرحله کشوری راه یافته بودند.

مرحله کشوری  با حضور مشاور فرهنگی وزیر نیرو به مدت سه روز با حضور 352 نفر از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرو از سراسر کشور و همسران آنها در رشته های مفاهیم قرآنی، قرائت تحقیق، ترتیل، زبان آموزی، حفظ قرآن کریم و تحقیق موضوعی در دو بخش خواهران و برادران در مشهد مقدس برگزار شد.

قران پرداختی.jpg

 دیدگاه