Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، این همایش یک روزه با حضور چندین شرکت تولید کننده داخلی به منظور معرفی محصولات و نوآوری های ساخت داخل در شرکت برق منطقه ای زنجان برای مدیران و کارشناسان فنی  به میزبانی شرکت وبکو برگزار شد.

 بنا بر همین گزارش در این همایش شرکتهای زیرمجموعه کمیته سازندگان تجهیزات ضمن معرفی محصولات حوزه حفاظت ،اتوماسیون و کنترل (( حاک)) ،در خصوص توانمندی ها و نوآوریهای محصولات ساخت داخل در مقایسه با محصولات مشابه خارجی توضیحاتی ارائه کردند و با توجه به تاییدیه های شرکت توانیر در خصوص بکارگیری محصولات حفاظتی ساخت داخل،رزومه فروش محصولات در شرکت های برق منطقه ای ،توزیع برق ، تولید و پتروشیمی ارائه شد .


photo_2018-10-08_20-33-14.jpg

photo_2018-10-08_20-33-08.jpg

photo_2018-10-08_20-32-46.jpg

 دیدگاه