​جذب کار آموز در شرکت برق منطقه ای زنجان

karamoz1.gif

 

 

 

دانشجویان محترم جهت دریافت اطلاعات در ارتباط با کارآموزی در شرکت برق منطقه ای زنجان به توضیحات مندرج در  فایل  زیر مراجعه فرمائید.


راهنماي جذب کارآموز.pdf


تاریخ بروز رسانی : 98/01/24

مسئول صفحه : مژگان پرداختی شماره تماس 33145001