پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


  ​​​​​


  گزارش پیک بار: 1400/07/23| پیک مصرف :1287.22(مگا وات) در ساعت 19:21

  ارتباط مستقیم با مدیران


  دسته بندی: 
  کد خبر : ۲۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۲۹
  کد خبر : ۲۴۵۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۳۱
  کد خبر : ۲۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
   | 
  تعداد بازدید : ۳۶۲
  صفحه1از10123456...10.بعدي.برو
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/13ارزيابي كيفي جهت واگذاري عمليات طراحي، تامين تجهيزات، ساخت، تدارکات، آزمايش، حمل، نصب، تست ، راه اندازي سيستم اسکاداي مرکز AOC زنجان از طريق فاينانس فروشنده دو مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/17خدمات حفاظتي از ساختمانهاي ستادي-ديسپاچينگ مجتمع مسكوني-اداري قزوين وپستهای 63 – 230 – 400 کیلوولت (زنجان و قزوين) یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  تجدید مناقصه 1400/300/11طراحی ، تامین تحهیزات ،عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی خازن در 8 پست فوق توزیع یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/18تامين و نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسورساختمان ديسپاچينگ و مديريت بحران یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو
  کد خبر : ۲۴۴۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ 
  ۸:۴۱:۲۶  | 
  تعداد بازدید : ۱۷۲
  کد خبر : ۲۴۴۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 
  ۱۹:۵:۵۱  | 
  تعداد بازدید : ۲۷۷
  کد خبر : ۲۴۳۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ 
  ۱۳:۵۹:۵۹  | 
  تعداد بازدید : ۳۶۳
  صفحه1از3123.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۴۲۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
  ۱۲:۱۲:۱۱  | 
  تعداد بازدید : ۸۹۷
  کد خبر : ۲۴۵۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
  ۱۴:۱۶:۲  | 
  تعداد بازدید : ۳۲
  کد خبر : ۲۴۲۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
  ۱۲:۵۷:۴۴  | 
  تعداد بازدید : ۸۸۵
  صفحه1از3123.بعدي.برو

  5.7.5.0
  گروه دورانV5.7.5.0