پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
  ارتباط مستقیم با مدیران


  دسته بندی: 
  کد خبر : ۲۰۸۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۸۴
  کد خبر : ۲۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۳۴
  کد خبر : ۲۰۷۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۶۳
  صفحه1از6123456.بعدي.برو
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  تجدید مناقصه 99/300/04مناقصه یک مرحله ای (خريد يكدستگاه تپ چنجر کامل ترانسفورماتور ۴۰ مگاولت آمپر با کليه متعلقات) مناقصه 1399/05/111399/05/111399/05/111399/05/11مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 99/300/06مناقصه عمومی یک مرحله ای (واگذاری تامین تجهیزات خطوط منطقه زنجان و قزوین) یک مرحله ای 1399/04/281399/04/281399/04/281399/04/28مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 99/300/03مناقصه عمومی دو مرحله ای (تکمیل ساختمان اداری دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای زنجان) دو مرحله ای 1399/04/281399/04/281399/04/281399/04/28مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 99/300/05مناقصه عمومی یک مرحله ای(واگذاری تامین تجهیزات،حمل،نصب و راه اندازی آموزش سامانه حفاظت الکترونیک پست 400 کیلوولت دشت آبی) مناقصه 1399/04/181399/04/181399/04/181399/04/18مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو
  کد خبر : ۲۰۹۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ 
  ۹:۳۹:۱۳  | 
  تعداد بازدید : ۲۱
  کد خبر : ۲۰۹۰  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 
  ۱۳:۴۲:۴۵  | 
  تعداد بازدید : ۲۶
  کد خبر : ۲۰۸۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 
  ۱۹:۱۶:۳۴  | 
  تعداد بازدید : ۳۴
  صفحه1از7123456...7.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۰۹۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 
  ۱۸:۱۳:۵۷  | 
  تعداد بازدید : ۸۷
  کد خبر : ۲۰۵۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  ۹:۳۳:۲۴  | 
  تعداد بازدید : ۱۴۳
  کد خبر : ۲۰۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
  ۸:۳۷:۱۳  | 
  تعداد بازدید : ۱۴۲
  صفحه1از212.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۰۸۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ 
  ۱۴:۱۴:۱۰  | 
  تعداد بازدید : ۱۰۴
  کد خبر : ۲۰۸۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  ۲۰:۳۴:۱۸  | 
  تعداد بازدید : ۸۶
  کد خبر : ۲۰۷۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
  ۱۲:۳۸:۴۶  | 
  تعداد بازدید : ۱۴۷
  صفحه1از212.بعدي.برو

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0