Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ،مهندس اله مرادی مدیر عامل این شرکت ورئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق استان زنجان در دیدار با دکتر اردکانیان وزیر نیرو که با حضور دکتر حقیقی استاندار زنجان انجام شد ، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شورا مقام عالی وزارت نیرو را در جریان اقدامات صورت گرفته در حوزه آب وبرق استان قرار داد .      

455105569_216073.jpg                                  455008850_218653.jpg 455928413_71363.jpg

455103260_216140.jpg

449009047_296048.jpg


455105265_216340.jpg

 دیدگاه