Skip Ribbon Commands
Skip to main content

مدیریت بار.jpg

DSC01913.JPG

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مهندس احد ابراهیمی مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت در نشست هماهنگی طرح مدیریت بار که باحضور مشترکین این شرکت برگزار شد، طرح ذخیره عملیاتی را موضوعی حائز اهمیت دانسته و بر همکاری صنایع در این مورد تاکید کرد.

وی ادامه داد: براساس پیش بینی های صورت گرفته میزان طرح ذخیره عملیاتی در صنایع کشور 1500 مگاوات برآورد شده که در این خصوص صنایع حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه ای زنجان و همینطور صنایع حوزه عملیاتی شرکتهای توزیع زنجان و قزوین می بایست همکاری های لازم را بعمل آوردند.

مهندس ابراهیمی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موجود در صنایع از قبیل مولدهای خود تامین و طرح ذخیره  عملیاتی، برنامه های پیشنهادی شرکت برق منطقه ای زنجان را برای کاهش بار و مدیریت مصرف  برای حاضرین تشریح نمود.

در ادامه مهندس رهروی طی سخنانی برنامه های پیشنهادی شرکت برق منطقه ای  برای کاهش بار و مدیریت مصرف را به اطلاع حاضرین رساند.

لازم به ذکر است که طرح ذخیره عملیاتی یکی از راهکارهای جلب همکاری مشترکین دیماندی است که به منظور کاهش نیاز مصرف شبکه سراسری برق کشور و با استفاده از پتانسیل مدیریت بار صنایع تهیه شده است.


 دیدگاه