Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، ارزیابی عملکرد فعالیت واحدهای HSE   با حضور ارزیابان شرکت توانیر انجام شد، مهندس اله مرادی ،مدیر عامل این شرکت ،طی سخنانی امانتداری ، وفاداری و اخلاق مداری را از شاخص های اصلی در ارزیابی ها برشمرد.

DSC02033.JPG

وی از دیگر عوامل موثر در ارزیابی را , شناسایی نقاط قوت و ضعف در بخشهای مختلف سازمان ونیز مدیریت زمان عنوان نمود وافزود: فرصت و زمان از آیتمهایی هست که قابل برگشت نیستندلذا  باید با دقت وظرافت بیشتری به این مقوله ها توجه نماییم.


 دیدگاه