Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DSC02917.JPG

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان در این جلسه مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان طی سخنانی برصرفه جویی در زمان اجرای پروژه ها که خود بخشی از تامین مالی است تاکید کرد.

در این جلسه ضمن بررسی چالشها ی مربوط به تامین مالی ،تصمیماتی جهت تامین مالی از منابع مختلف اتخاذ گردید. 


 دیدگاه