Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بهمن اله مرادی مدیرعامل بهمراه معاونین و مدیران  باحضور در شهرستان طارم ضمن دیدار با فرماندار طارم و بحث و گفتگو در خصوص زیرساختهای برق طارم از پستهای 63 کیلوولت گیلوان و چورزق بازدید نمود و از نزدیک درجریان وضعیت شبکه در این منطقه از استان قرار گرفت. 

IMG_20190708_211332_771.jpgIMG-20190709-WA0001.jpgIMG-20190709-WA0000.jpg

 دیدگاه